درباره ما:(درباره پنجره)

ایده خلق کسب و کار الکترونیکی در حوزه صنعت ساختمان با نام تجاری پنجره در سال ۱۳۹۷ توسط موسس آن شکل گرفت. صنعت ساختمان به عنوان صنعت مولد که بعد از صنعت نفت بزرگترین گردش مالی ‌تولید ناخالص ملی در ایران را به خود اختصاص می‌دهد به عنوان صنایع پیشران و مهم مطرح می باشد. نگاه کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت به مشکلات این صنعت از نگاه تولید کنندگان و بهره برداران ساختمان ایجاب می نماید مسیری متفاوت از شرایط فعلی معرفی شود تا ضمن کاهش ریسک آن در مراحل مختلف ، آرامش، اطمینان، سرعت را به همراه داشته باشد و کرونا نقطه عطف این نگرش بر ضرورت آن تاکیدی دو‌چندان می نماید. ساختمان به‌ عنوان سرمایه ملی و زمین و املاک به عنوان منابع طبیعی و تجدید ناپذیر یک مملکت می باشد. کلیه عوامل دخیل در این فرآیند اعم از تولید، خرید و فروش ، تهیه مصالح و نیروهای انسانی مرتبط با آن نیازمند یکپارچه سازی و تجمیع هست تا ضمن ایجاد پایگاه اطلاع رسانی قوی، حباب های موجود در آن را از بین برده و با ایجاد بازاری مبتنی بر واقعیت سرعت دسترسی به نیازها را افزایش داده و شرایط تحلیلی کارآمدی مبتنی بر آمار عرضه و تقاضا ایجاد نماید.