سامانه جامع صنعت ساختمان (پنجره) با هدف برداشتن مرزها و آینده ای متفاوت در این صنعت ایجاد شده است و با ارائه خدمات کاملا آنلاین محدودیت های زمانی و مکانی را در کلیه خدمات این حوزه از میان برداشته است.

   مدیر عامل
بهرنگ دیلمقانی

مدیران پنجره با درک نیازهای واقعی صنعت ساختمان و احصاء خلا های موجود در این صنعت مصمم هستند تا با تلفیق تجربه و تکنولوژی مسیری نوین را در صنعت ساختمان ترسیم نموده و در بستر اعتماد آینده ای متفاوت را خلق نمایند.

   مدیر پروژه
نسرین یوسفی