1/1
نقشه
پروژه مسکونی: تستتعداد واحدهای پروژه: 0تاریخ تحویل: پروژه درصد پیشرفت پروژه %57 متراژ واحدها: 0 ترکیه - استانبول - شیرین اولر

امکانات و توضیحات

مشخصات عمومی

فاصله پروژه تا دسترسی های محلی

مشخصات ملکی
نوع ملک:
تیپ واحدهای موجود
نام واحد
ثیپ واحد
موقعیت منظر
جنوبی
متراژ واحد
0
تعداد طبقات
4
واحدهای هر طبقه
1